[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] ۲۱ [ناخوانا] ۱۳۵۸

[شماره:] ۱۶۰۹۶

[صفحه:] ۱۰

 

علی‌اکبر استاد (پور استاد) کاندیدای مجلس شورای ملی اسلامی

در مجلس مردمی می‌توان به بهترین وجه بمردم خدمت کرد

با پشتوانه‌ای از تلاش و مبارزه کاندیدای مجلس شد

... هنگامی‌که از سال‌ها مبارزه و تلاش خود در راه عقیده و ایمان حرف می‌زد. شور و اشتیاق را به‌خوبی می‌شد در چهر ه و بیان وی بچشم دید.

علی‌اکبر استاد (پور استاد) که از طرف گروه‌ها کاندیدای نمایندگی مجلس شورای ملی گردیده طی یک مصاحبه به خبرنگار ما اظهار داشت انقلابی یک‌شبه نیستم و مثل خیلی‌ها به‌تازگی رنگ عوض نکرده‌ام.

این چهر ه مبارز در سال ۱۳۳۱ ضمن درگیری‌هایی با فرقه ضاله بهائیت که منجر به تعطیل مراکز توطئه آن‌ها گردید بازداشت می‌شود که در اثر فعالیت مرحوم شهید نواب صفوی و سپردن وثیقه آزاد می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]