[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] ٢٣ اسفند ۱۳۵۷

[شماره:] ۱۵۸۰۸

 

دزدها را از خارج بیاورید

بعد از سقوط حکومت سیزده ساله سپهبد خادمی و بهائی‌ها بر این سازمان بزرگ هواپیمایی ملی عده ای حسابدار قسم خورده آمدند تا به حساب ها و کتاب های این دارو دسته برسند و ظاهرا به ارقام وحشتناک دزدی و غارت گری رسیدند که خادمی وسهم دکتر عزیزی بیشتر از دیگر دزدها بود حالا که خادمی خودکشی کرده و پرونده‌های غارتگری های دکتر عزیزی غارتگرهمدست صهیونیسم بر ملا شده باید برای دستگیری و اعزام او به تهران اقدام شود تا در دادگاه انقلابی به سیاست اعمال او رسیدگی شود

ایرج- م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]