[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] پنجشنبه ۲۶ تیرماه ۱۳۵۹

[شماره:] ۱۶۱۹۲

[صفحه:] ۴

 

گفت و گوی اطلاعات، با حجت الاسلام علی تهرانی (آخرين بخش)

مجاهدين خلق از دمکراتها و کومله حمايت ميکنند!

خبرنگار اطلاعات – مهمترين وظيفه مجلس را در اين مقطع در رابطه با سياست داخلی و خارجی ميدانيد؟

استاد تهرانی: من اصل اين مجلس را قبول ندارم، چرا که بعضی از اينها که در مجلسند عضو انجمن «ضد بهائيت» هستند و کسانی را که مقلد آيت اللـه خمينی بودند به اين مجلس راه نميدادند و می گفتند که خمينی ميخواهد ايران را کمونيستی کند، دسته ديگر از اينها مروج شاه بودند و نيز کارگردان خيلی از روزنامه ها وقيح شاه بودند «سردبير بودند» و بعضی ها دعا برای شاه ميکردند در ۲۱ فروردين برای رفع خطر از وجود ملوکانه که الان چک چهار هزار تومانی را که از اين بابت گرفته اند موجود است البته فتوکپی آن. علاوه بر همه اينها، آنهایی که آمدند خط امام و خط غير امام درست کردند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]