[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] یکشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۶۵ - ۱۰ جمادی‌الاول ۱۴۰۷ - ۱۱ ژانویه ۱۹۸۷

[شماره:] ۱۸۰۷۷ 

[صفحه:] ۶

 

نگاهی به نقش و جایگاه امیرکبیر در جنبشهای ضد استعماری مردم ایران- قسمت اول

امیرکبیر؛ عمری مبارزه در راه استقلال ایران

غلامرضا فدایی - نمایندهی مردم اراک در مجلس شورای اسلامی

...وضعیت در زمان آغاز صدارت میرزا تقی‌خان امیرکبیر، بقدری آشفته بود که احتمال تجزیهی مملکت، یک احتمال واقعی، بلکه بسیار نزدیک بود. دخالتهای روس و انگلیس برقابت یکدیگر، نفوذ و خیانت رجال درباری وزیر سلطهی بیگانه، توطئههای جوراجور حتی به شکل مذهبی آن، چون فتنهی باب و آقاخان محلاتی، کشور را در خطر تجزیه قرار داده بود...

در کرمان، در غیاب فضل علی‌خان، مردم سر به شورش برداشته بودند. در زنجان یکی از پیروان باب، به نام ملامحمد علی زنجانی قیام کرد تا توسط امیرکبیر محمدخان بیگلربیگی، او را بقتل رساند و امنیت بازگشت؛ و از همه مهمتر، در مشهد، فتنهی سالار پسر آصف الدوله بود که به تحریک انگلیسیها صورت گرفته بود. (امیرکبیر، قهرمان مبارزه با استعمار) کرنت واتسن، منشی سفارت انگلیس چنین مینویسد:

«در این هنگام، آشکارا پیش‌بینی میشد که دورهی حکومت قاجار، بزودی سپری و ایران تجزیه خواهد شد».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]