[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] دو‌شنبه ۰۱ آذر ماه ۱۳۵۹

[شماره:] ۱۶۳۰۰

[صفحه:] ۱۱

 

محاکمه نادر باتمانقلیچ در دادگاه انقلاب آغاز شد

محاکمه نادر باتمانقلیچ در دادگاه انقلاب

شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مرکز صبح دیروز بمنظور رسیدگی به اتهامات سپهبد بازنشسته نادر باتمانقلیچ رئیس ستاد ارتش در زمان کودتای ۲۸ مرداد و همچنین فریدون باتمانقلیچ صاحب باشگاه قصر یخ تشکیل جلسه داد...

...سخنان متهم...

زمانیکه بهائیان نفوذشان در مملکت بیشتر و بیشتر می‌شد، و حتی خودم شخصاً با کلنگ قسمتی از حضيرت‌القدس [حظیرةالقدس] را خراب کردم که کلیشه عكس آن هم موجود است و تقديم دادگاه میکنم که این موضوع باعث شد در امریکا و انگلستان عليه من دست به کارهائی بزنند و نتیجه اینکه لطمه‌ای نیز به خانواده من وارد کردند. من در اینجا از قضاوت ناحق بیمناکم و از مرگ ترسی ندارم و بارها شبها که در همین زندان می‌خوابم از خدا میخواهم که جان ناقابلم را هرچه زودتر بگيرد.

ادامه دادگاه باتمانقلیچ به امروز موکول شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]