[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] چهارشنبه ۲ مرداد ماه ۱۳۶۴- پنجم ذیقعده ۱۴۰۵- بیست و چهارم ژوئیه ۱۹۸۵

[شماره:] ۱۷۶۴۸

[صفحه:] ۱۵

 

اسناد لانه جاسوسی آمریکا

قسمت شصت و هفتم

احیای «بنیادگرایی اسلامی» در ایران

عقیده شیعه به فلسفه غیبت منجر به چند حرکت در جهت استقرار حکومت الهی جهانی که مخلوطی از صوفیگری و مخالفت با دولت مرکزی بود، گردید. مشهورترین این حرکتها اسماعیلیه و شیخیه می باشند. حرکت شیخیه ماهیتاً یک حرکت قرون وسطایی بود یعنی در متن نارضائی عقلی اسلام قرار داشت، نه نظریات جدید ترقی فردی و اجتماعی، اما یکی از رهبران متأخر این فرقه، حاج محمد کریم خان کرمانی، نظریه تطور اجتماعی تحت رهبری برگزیدگان را به افکار شیخیه افزود. یک تعبير افراطی‌تر این نظریه از لحاظ اجتماعی بابیه قرن نوزدهم (سلف بهائیت) بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]