[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات 

[تاریخ:] چهارشنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۳۶۲

[شماره:] ۱۷۲۲۸

[صفحه:] ۱۵

 

نخست وزیر: هر حرکتی از طرف رژیم صدام بی پاسخ نخواهد ماند و با یک واکنش شدید مواجه خواهد شد

نخست وزیر در مورد بهائیان مقیم ایران گفت: ما با بهائیان به عنوان کسانی که به یک اعتقاداتی پای بند هستند، کاری نداریم. بلکه با افرادی سروکار داریم که با بیگانگان رابطه دارند و عملا نظام ما با این نوع افراد که با دستگاههای جاسوسی گسترده در جهان در ارتباط هستند، بصورت قاطع برخورد میکند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]