[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

یکشنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۵۹

شماره ۱۶۲۲۱

 

کشف یک شبکه جاسوسی در اصفهان

اصفهان – خبرگزاری پارس – روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصفهان دیروز تحت عنوان کشف یک شبکه جاسوسی در اصفهان اطلاعیه ای منتشر کرد، به گزارش خبرگزاری پارس، در این اطلاعیه آمده است:

سالهاست که سازمانهای جاسوسی امپریالیست های جهانخوار در پوشش های مختلف برای نفوذ و تفرقه اندازی و زمینه سازی توطئه های خود و غارت هستی مستضعفین جهان اقدامات متشکل و وسیعی را به انجام میرسانند و در رذیلانه ترین شکل تحت عناوین سازمان های بظاهر خیریه و درمانی و تربیتی بمنظور نفوذ در اشخاص سرشناس و سازمانهای مملکتی بر پیکر خبیث و نفرت انگیز جاسوسان دوره دیده و حرفه ای خود لباس مذهب و پزشک و مدد کار  می پوشانند و عجبا که به بعضی از این گرگ های پیر عنوان شبانی انسانها هم میدهند و آنها نیز وقیحانه مدعی ارشاد انسانها هم میشوند. یکی از این سازمان ها تحت عنوان اسقفی اعظم معروف است که مجموعه ای از جاسوسان بین المللی و  ورزیده در آن تشکل یافته اند و مرکزیت آن بنام کلیسای اسقفی در اورشلیم و خاورمیانه مشهور است و دوایر مختلف آن، در کشورهای منطقه گسترش دارد و اعضای آن پس از طی دوره های جاسوسی در انگلیس و اسرائیل در لباس اسقف و کشیش و غیره در کلیساهای اسقفی و موسسات وابسته به آنها هماهنگ با شبکه های جاسوسی سیا و موساد به نفع امپریالیست جهانی بصورت یک رکن در سرویس جاسوسی انتلیجنت سرویس به امر جاسوسی مبادرت می ورزند. دایره اسقفی ایران واقع در اصفهان به سرپرستی اسقف حسن دهقانی که سمت اسقفی اعظم اورشلیم و خاورمیانه رانیز عهده دار است، با بهره گیری از جاسوسان بسیار کارکشته و پرسابقه همچون کشیش ایرج متحده (یهودی که سر از کشیشی کلیسای اسقفی درآورده) و اکنون در بازداشت بسر می برد و بمدت سی سال است که پس از طی دوره های ویژه در انگلستان و اسرائیل بخدمت دایره اسقفی درآمده و در شهرهای تهران، اصفهان و شیراز  فعالیت داشته، یکی از مهمترین پایگاه های جاسوسی وابسته به انتلیجنت سرویس  محسوب میشود، بطوریکه طبق مدارک بدست آمده وقتی انقلاب اسلامی ایران پیروز میگردد و شرایط نامساعدی برای سازمان جاسوسی سیا ایجاد میشود، و کارآئی آن کاهش می یابد، طی نامه ای دست استعانت بسوی جاسوسان دایره اسقفی دراز نموده و یادآور می شوند که روز وفا به عهد دیرین که بین سیا و انتلیجنت سرویس بوده فرارسیده است.

دایره اسقفی دارای شعبه هاتی در مراکز استانهای شیراز ، کرمان، یزد،  تهران، و خوزستان بوده که هر کدام از این شعب خود موسسات مختلفی در اختیار و زیرنفوذ داشته اند.

در یکی از صدها سند که از دایره اسقفی بدست آمده و در رابطه با توطئه کودتای اخیر در ایران می باشد، ذکر شده است که مبلغ پانصد میلیون دلار آمریکائی از یک منبع سیا برای دایره اسقفی رسیده که بایستی این مبلغ بین بعضی از پرسنل ارتش ایران، رهبران فرقه سیاسی غیرقانونی بهائی و ضد انقلابیون توزیع شود و همچنین از تحویل ۳۰۰ کیلوگرم تی- ان -تی و مقداری فیوز انفجاری به عناصر و گروه های مخالف در ایران صحبت شده است. و این سند بیانگر این امر است که طراحی بمباران بیت امام و  سایر نقاط استراتژیکی در تهران و قم بصورت هماهنگ بین دو سرویس جاسوسی فوق الذکر مورد مطالعه قرار گرفته است و در همان سند، از قول طراحان سیا اظهار شده و ما نقشه های مختلفی داریم که اولین آن تشکیل دادن یک گروه کوچک است و تاسیس گروه های مقاومت در ایران بعنوان یک ضرورت و گفته اند که ما نمی توانیم ساکت بنشینیم و مجاز نیستیم، رژیم فعلی ایران و رهبران مذهبی ما را از ایران بیرون می رانند و اگر ما ساکت بنشینیم، همه دوستانمان را در ایران از دست خواهیم داد و اضافه شده که رهبران مذهبی چیزی نیستند ولی یک گروه قاتل و تروریست هستند که باید بی درنگ آنها را بکشیم. لیکن این توطئه ها بیاری الله و پشتیبانی امت مسلمان و با کوشش شبانه روزی برادران پاسدار، یکی پس از دیگری خنثی و در حال حاضر اکثریت اعضای خارجی و داخلی این شبکه مرموز دستگیر و در بازداشت  بسر میبرند تا قهر انقلابی این امت سرنوشت آنان را تعیین کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]