[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] یکشنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۳۶۲

[شماره:] ۱۷۲۵۴

[صفحه:] ۳

 

در دیدار با حجتالاسلام خاتمی وزیر ارشاد اسلامی، قائم‌ مقام و نمایندگان فرهنگی این وزارتخانه

...حجتالاسلام محمد خاتمی وزیر ارشاد اسلامی و آقای محمود بروجردی، قائم‌مقام این وزارتخانه، بهمراه نمایندگان فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی در خارج از کشور صبح دیروز بحضور امام خمینی، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران رسیدند، در این ملاقات ابتدا وزیر ارشاد اسلامی گزارشی از اوضاع جاری این وزارتخانه و مسائل نمایندگان فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی را به استحضار امام امت رساند، آنگاه امام خمینی طی سخنانی خطاب به آنان فرمودند:

امیدوارم شما بتوانید چهره اسلام را، آنگونه که هست نشان دهید امروز دولتها میخواهند ایران را بصورت زنندهای بدنیا معرفی کنند. رسانههای گروهی و سازمانهای آنچنانی، وقتی پیروزی ایران و اسلام را میبینند و یا وقتی می‌فهمند که عراق آنهمه ظلم بما کرده است، به دروغ مساله نقض حقوق بشر در ایران را عنوان میکنند و ادعا میکنند که بهائیها در ایران هیچ آزادی ندارند. و آنها بخاطر بهائیگری زندانند، حتی میگویند زنان آبستن را در خیابانها میکشند. آنها هرچه میخواهند، بگویند ولی شما بدانید مردم محروم دنیا یعنی آنهائی که وابسته به دولتها نیستند، با ما هستند و بالاخره اسلام راه خودش را باز نموده و چهرهاش را به همه نشان میدهد. ما هم باید هر کداممان به اندازه قدرتمان سعی کنیم تا در راه تحقق اسلام قدم برداریم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]