[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] یکشنبه ۱ بهمن‌ماه ۱۳۵۷

[شماره:] ۱۵۷۶۵

 

موضع امام خمینی در برابر چادر

بیروت – خبر‌گزاری فرانسه روزنامه السفیر چاپ بیروت

.....

حضرت امام خمینی در جای دیگر میگویند شاه به زیان مسلمانان، اقلیت‌های مذهبی را مورد توجه و عنایت قرار داده بود و می‌پرسند برای چه مراسم انجام سوگند به قرآن مجید را در ارتش لغو کرد؟ برای اینکه به بهائیان و یهودیان امکان دهد مقام افسری را اشغال کنند و به مسلمانان اهانت روا دارد.

رهبر شیعیان افزوده‌اند: شاه همچنین شرط مسلمان بودن را برای داوطلبان مشاغل عمومی به سود یهودیان و بهائیان از بین برد. آیا این اقدام تحریک‌آمیز نسبت به ۳۵۰۰۰۰۰۰ مسلمان کشور نبود؟ در حالیکه او میدانست که شماره یهودیان در ایران از هفتاد هزار نفر و تعداد بهائیان از پنج هزار نفر تجاوز نمی‌کند. به این ترتیب جاسوسان اسرائیل بسیاری از پست‌های مهم را اشغال میکردند اقتصاد کشور در دست آنها بود، آنها برنامه دولت را تنظیم میکردند ارتش را تعلیم میدادند، در رشته‌های کشاورزی کار می‌کردند و کشور ما هیأت‌های مطالعاتی به اسرائیل اعزام می‌کرد.

.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]