[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] ۳ آذر ۱۳۵۸

[شماره:] ۱۶۰۱۰

[صفحه:] ۱۱

 

میناچی: اسناد مهمی به ‌زودی افشاء خواهد شد

...وزیر ارشاد ملی در طی سخنان خود از طرحی پرده برداشت که در آن صریحاً معلوم میشود نماینده سادات با مشاور امنیتی "سیا" مأمور مبارزه با فعالیتهای مسلمانان مجاهد می‌شود و مشاور بگین نخست‌وزیر اسرائیل در امور اسلامی نیز با آن‌ها همکاری می‌کند. این طرح برای مصر تهیه شده که وضعی بسیار شبیه به ایران دارد.

رئوس عمده طرح چنین است:

١- شستشوی مغزی جوانان.

٢- ترتیبی برای بهم‌زدن رابطه دین با سیاست.

٣- تجدید نظر در محتوای تاریخ اسلام در مدارس.

۴- ترویج فساد در مدارس و دانشگاهها.

۵- شایعه سازی و بدنام کردن پیشوایان مذهبی و روحانیون.

۶- ورود دختران و زنان به دانشگاهها تا اعتقادات اصیل مذهبی آنها از بین برود.

٧- از بین بردن اطمینان بین افراد با نوشتن گزارش‌هایی به خط آنان علیه یکدیگر

٨- دور داشتن روحانیت از سیاست و آنها را مشغول مبارزه با کمونیستها کردن

به موجب این گزارش که به عربی تهیه شده و متن آن در لندن انتشار یافته نماینده بگین می‌گوید پیشنهادهای سفارت آمریکا را در قاره قبول دارد و توصیه کرده است که تجربه شاه ایران را در این مورد نباید از نظر دور داشت و همچنانکه او از بهائیان و یهودیان در مراکز حساس استفاده می‌کرد و آنها رازهای او را تا آخرین لحظه حفظ کردند.

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]