[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] شنبه ۱۰ آذر ماه ۱۳۵۸

[شماره:] ۱۶۰۱۵

[صفحه:] ۳

 

اطلاعیه استاندار

ارومیه – از سوی استاندار آذربایجان غربی اطلاعیه‌ای‌ بدین شرح انتشار یافت بسمه تعالی  برادران و خواهران عزیز گزارشات واصله حاکی است که افرادی با استفاده از نام اسلام در یکی از شهرهای جنوبی آذربایجان غربی، بعضی از هموطنان ما را با انتشار اعلامیه و ارسال نامه تهدیدآمیز آنها را اجباراً به تبعیت از قوانین اسلامی و مسلمان شدن وا میدارند. از آنجائیکه اعمال چنین افرادی از یک مسلمان واقعی و آگاه، منطقی نبوده و نیز مخالف روح آزادی بخش اسلام است لذا اینگونه تهدیدها و زور اجبار مغایر با مصالح اسلامی و دینی بوده و بعلاوه خود یک عمل ضد انقلابی بشمار میرود. و بنابراین در چنین شرایطی که ملت شریف ایران برهبری زعيم عالیقدر امام خمینی در مقابل امپریالیسم جهانخوار به مبارزه قطع و آشتی نپذیری برخاسته است، لزوم همبستگی و همفکری و همسنگری بیش از هر زمان دیگر مورد نیاز است.

اسلام هیچوقت با تحمیل و تهدید پیش نمیرود، اسلام دین آزاده و آزادیبخش است که در مورد محیط آزاد رشد میکند و هرگونه اختناق و فشار و جبر و زورگوئی از نظر اسلام مطرود است. اینک از خواهران و برادران مسلمان انتظار دارم که در مورد تبلیغ اسلام مطابق با دستور قرآن و اسلام و بحث و موعظه عمل نموده و در مباحثه و مجادله نیز اخلاق محمدی را نصب العین قرار دهند.

در پایان تاکید مینمایم هر کس بنام اسلام سوء استفاده کرده و رفتار و اعمالش که مغایر با روح اسلام بوده و بدین ترتیب موجب ایجاد ناامنی و آشوب در امنیت منطقه گردد شدیداً تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]