[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] یکشنبه ششم دی ماه ۱۳۶۰

[شماره:] ۱۶۶۱۱

[صفحه:] ۳

 

مصاحبه مهم و اختصاصی سردبیر اطلاعات با رئیس جمهور

مسئله انجمن حجتیه

س۔ مسئله‌ای که مدتها است مطرح شده ... مسئله انجمن حجتیه است. آیت‌الله جنتی هم در آغاز با شدت خاصی این مسئله را مطرح کردند .... ما واقعاً در این مورد نمیدانیم حقیقت چیست؟ بفرمائید که آیا شما به عنوان یک روحانی آشنا و خبره و سابقه دار در این مورد چه نظری دارید؟ ...

جواب- انجمن حجتیه به آن عده‌ای گفته میشود که در طول بیست و چند سال همت را مصروف میکردند برای پاسخگوئی و مقابله به شبهات بهائی‌ها در ایران.

البته میدانیم که بهائيها بیشتر یک باند سیاسی بودند تا یک گروه مذهبی و فكری، اما این سؤال که اینها چگونه هستند و اشاره به فرمایشات آقای جنتی، بنظر من این سؤال یک سؤال طبیعی و درستی  نیست. من بدون اینکه شما را در طرح این سؤال متهم بكنم، نفس وجود این مسئله را و عمده کردن مسئله انجمن حجتیه را در جامعه متهم میکنم. و کسانی را که برای اولین بار این شایعه و این بحران مصنوعی را سعی کردند که بوجود بیاورند ناخالص میدانم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]