[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه]: اطلاعات

[تاریخ:] سه شنبه ۳۰ مهرماه ۱۳۶۴ - هفتم صفرالمظفر ۱۴۰۶ - ۲۲ اکتبر ۱۹۸۵

[شماره:] ۱۷۷۲۰

۳

 

طی دو هفته اخير توسط دادستان کل شکور

اموال منقول و غيرمنقول ۷۶ تن از عناصر فاسد و فراری توقيف شد 

 دادستان کل کشور طی دو هفته اخير اموال منقول و غيرمنقول ۷۶ تن از عناصر فاسد وابسته به رژيم ستم- شاهی و چهره‌های وابسته به فرق ضاله را توقيف کرده است. اکثر افراد مذکور قبل و يا بعد از پيروزی انقلاب اسلامی بخارج از کشور گريخته و بهنگام فرار مقدار زيادی از ثروت ملی را بصورت ارز از کشور خارج کرده‌اند.

 بگزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، مجموعه اموال توقيف شده بالغ بر ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال ارزش دارد و شامل ساختمانهای مسکونی، تجاری، باغ، زمين سرمايه و ديگر اجناس است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]