[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] ۴ تیرماه ۱۳۵۹

[شماره:] ۱۶۱۷۴

[صفحه:] ۵

 

اضطراب در خانه «آسایش»!

مدیر مسئول روزنامه اطلاعات

۱۴ نفر مرد و ۳۱ نفر زن که بعلت بیماریهای گوناگون از قبیل سکته مغزی، سکته قلبی، فلج دست و پا یا تمام بدن، کری و لالی، شکستگی اعضاء، پیری و از پاافتادگی در «خانه آسایش» دروس، آخرین روزهای زندگانی پر از درد و رنج خود را میگذرانند باین جانب وکالت و مأموریت دادهاند که متن عریضه تظلم آمیز و استغاثه ترحمانگیز ایشان را بعرض مقامات مملکتی برسانم به امید آنکه مرهمی بر زخم آنها نهاده شود.

وکالت این جانب تبرعی و قربه الی الله است و توضیح آن از این قرار است که بیمارستان میثاقیه دیروز و مصطفی خمینی امروز جهت آن دسته از بیماران که نه چندان بیمار هستند که لازم شود یک تخت بیمارستان را بدانها اختصاص داد و نه چندان سالم هستند که بتوان در خانه از آنها نگاهداری نمود. مبادرت به تأسیس «خانه آسایش» دروس نموده است...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]