[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] ۱۵ اردیبهشت ۱۳۳۸

[شماره:] ۹۹۰۳

 

بخدمت کارمند محلی سفارت ایران در ترکیه خاتمه داده شد

در چند شماره قبل باطلاع خوانندگان رساندیم که شخصی بنام جمشید درخشان کارمند محلی رایزن فرهنگی ایران در استانبول بعلت شرکت در جلسات و فعالیتهای بهایی‌ها بتوقیف پلیس استانبول درآمده است.

اینک خبر رسیده از آنکارا حاکیست که سفارت شاهنشاهی در ترکیه بخدمت کارمند نامبرده خاتمه داده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]