[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] اطلاعات

[تاریخ:] چهارشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۳۶۲

[شماره:] ۱۶۹۸۰

[صفحه:] ۳

 

آیتالله موسوی اردبیلی در جمع هیاتهای بازسازی و گروههای تحقیق وزارت نفت: در پیاده کردن قانون، اعمال سلیقه نکنید و حب و بغض نداشته باشید. در کشوری که انقلاب کرده و هنوز با بقایای اوضاع سابق روبروست، بازسازی یک کار بسیار ضروری است. حدود ۲۰۰ نفر از اعضای هیات عالی، تجدید نظر، هیاتهای بدوی بازسازی نیروی انسانی و گروههای تحقیق وزارت نفت بعد از ظهر دیروز به اتفاق مهندس غرضی وزیر نفت با آیتالله موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور ملاقات کردند.

ابتدا برادر غرضی وزیر نفت ...اعلام کرد: از ۸۵۰۰۰ پرسنل وزارت نفت این برادران عضو هیاتهای بازسازی نیروی انسانی که در خدمت شما هستند، فقط حدود ۱۶۰۰ نفر را تخت عناوین جرمهای متفاوت مورد پاکسازی قرار داده‌اند. وی سپس به ذكر ارقام افراد پاکسازی شده پرداخت. سپس آیتالله موسوی اردبیلی با اشاره به ارقام ذکر شده از سوی وزیر نفت اظهار داشت: شما برادران تلاش کردید این مرکز اقتصادی مملکت را بازسازی کنید. اینکار ظریف و مهمتان را همچنان ادامه دهید.  اول اینکه بازسازی را به تمام معنی دقیق به انجام برسانید. دومین مسئله اینست که جلب رضایت افراد را فراهم آورید. شما برادران که مأمور سالم سازی هستید، سعی کنید همانطور که سلامت را به جامعه باز میگردانید، این بازسازی توام با رضایت و نشاط باشد. شما ببینید چه مقدار از مردم از کاری که شما انجام دادهاید راضی هستند.

رئيس ديوانعالی کشور همچنین افزود: حدود ۱۳۰ هزار نامه به ستاد پیگیری اجرای فرمان هشت مادهای امام خمینی رسیده که بیشترین شکایات مربوط میشود به امر بازسازی و گزینش در سطح مملكت.

قصد من از اعلام این مطلب دایر بر اهمیت دادن به کار شماهاست که مورد قبول همه است و باید هم ادامه پیدا کند اگر روزی بنا شود بکار دیگر برادران شماها در بعضی از سازمانها خاتمه داده شود، ولی در آموزش و پرورش، دادگستری، ارتش و نیروهای مسلح، وزارت نفت و امثال اینها امر بازسازی حتما باید دقیقا و طبق قانون مربوطه مو بمو همچنان به مورد اجراء گذاشته شود....

...در پایان تعداد افرادی که به عناوین مختلف در وزارت نفت مورد پاکسازی قرار گرفتهاند بدن شرح انتشار یافت...

...عضویت در فرقه ضاله بهائیت که به اجماع مسلمين خارج از اسلام شناخته شدهاند

انفصال دائم از خدمات دوتی ۴۷۲ نفر

اخراج از وزارتخانه ۱ نفر...

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]