[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] دوشنبه هفدهم اردیبهشت ماه ١٣۶٣

[شماره:] ۱۷۲۹۴

[صفحه:] ۱۸

 

متن کامل مصاحبه تلویزیونی احسان طبری

احسان طبری: ایدئولوژی مارکسیسم فریب و سرابی بیش نیست

مقدمه

اینجانب، احسان طبری، ۶۷ ساله، عضو سابق حزب منحله توده، عضو سابق هیئت سیاسی و هیئت دبیران، مسئول شعبه ایدئولوژیک و عجالتا زندانی هستم.

بر اثر سکته مغزی در بیان روان و سلیس کلمات توانا نیستم. لذا ناچارم نوشته خود را در این جا قرائت کنم. بدین سبب از بینندگان محترم معذرت می‌خواهم. این نوشته در دو بخش است. بخش اول آن را اکنون عرضه می‌کنم و بخش دوم را روز دیگر....

٢- همچنین، در این کتاب سید احمد کسروی جزء آزادیخواهان محسوب می‌شود. و حال آن که کسروی در آغاز کار کتاب «دادگاه» خود را برضاخان تقدیم نمود و در آن از او تجلیل کرده است به علاوه کسروی در کتاب خود موسوم به «بهائی گری» با بهائیان مغازله کرده است.

باید گفت که در واقع یک جریان بین‌المللی در شرق و غرب در کار بوده و هست که آنچه در توان او باشد، علیه اسلام کار کند. شهید مطهری عنوان «قیچی» را برای آن انتخاب کرده، زیرا دو آلت قاطع در شرق و غرب تهیه شده تا رشته حیات اسلام را قطع کند. مخالفت کسروی، تلاشهای سنگلجی، جریانات بهائیان، جریانات خیام اندیشی و جریانات الحادی همه با هم یک چیز را می‌کوبند، و آماج، دین اسلام است. آن‌ها در مقابل اسلام بر می‌خیزند، و آن راتحریف می‌کنند. اکنون باید کنجکاوی به اسلام و علاقه و الفت بوی را در جامعه بیش از پیش برانگیخت و اسلام را به جهانیان شناساند.

در مورد آثار ایدئولوژیک خود فقط به سه کتاب اشاره کردم. تعداد این نوع – با احتساب مقالات – دههاست. همۀ آن‌ها بر پایۀ ایدئولوژی مارکسیسم تالیف شده است. لذا، از نظر نادرستی اسلوبی و (متدولوژیک) همه مخدوش است و با آن‌که در نوشته آنها، جز صمیمیت انگیزه‌ای نبوده اکنون روشن می‌شود که همه این نوشته‌ها را باید باطل حساب کرد.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]