[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] ۱ خرداد ۱۳۵۸ شماره ۱۵۸۶۰

صفحه: ۱۰

 

حدود ۸۰ هزار متر مربع باغ و زمین که توسط صمدی استاندار سابق فارس، برادرش و گروهی از بهائیان مقیم یزد و افراد دیگر تصرف شده بود، شناسائی و تحویل اوقاف شد.

این اراضی موقوفه بود و شناسائی آن به تقاضای اوقاف فارس انجام شد.

همچنین از تفکیک و ساختمان سازی در زمین‌های اوقافی به درخواست شهرداری شیراز جلوگیری شد.

اعضای شورای موقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]