[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اتحاد ملی

[تاریخ:] ۱۸ فروردین [۱۳۳۴]

[شماره:] ۴۱۲

 

رمضان امسال و مواعظ مذهبی

جوش و خروش امسال ماه رمضان نسبت بسالهای گذشته مخصوصاً سال پیش خیلی کمتر است - سال گذشته مذاکراتی از پشت رادیو تهران شروع شد و حمله به نهائی‌ها طوری آغاز گردید که آن روز گرم بودند ولی بعد مشکلات زیادی برای دولت و مملکت چه در داخل و چه در خارج فراهم کرد

دولت امسال از گذشته تجربه آموخت و اجازه نداد رادیوی دولتی جز برنامه عادی چیزی داشته باشد - مواعظ مذهبی در روزها حذف و شب‌ها هم کمتر موعظه مذهبی از رادیو داریم - دعای سحر و افطار هم تقلیل یافت

هرسال مساجد هم بلندگوهای فراوان داشتند و مسجد سر پل تجریش دائم حرف میزد و امسال در این دو سه روز ما سکوت کامل دیدیم - رویهمرفته هر چه امور مذهبی خالی از جنجال باشد که عواقب ناگوار پیش نیاورد بهتر است و بدیهی است آنکه مسلمان واقعی و معتقد بشعائر اسلامی است بهرحال با آرامش و متانت کار خود را میکند و فرائض دینی خویش را انجام میدهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]