[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] استوار قم

[تاریخ:] ۳۰ شهریور ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۳۲۲

 

نطفه‌ایکه انگلیسها در جنین دشمنی با اسلام پرورش دادند روزنامه تایمز لندن نامش را اقلیت مذهبی نهاده است!

بهائیت مذهب نیست بلکه یک مسلک شهوانی است که انتلیجنت سرویس برای تولید اغتشاش و اختلاف در ایران بوجود آورد و در طول یکقرن بهره برداریهای مهمی از آن کرده است.

روزنامه تایمز با استفاده از موقع راجع بمراسم تعزیه داری ایام عاشورا در ایران بحث کرده و با ذکر موقعیت تهران و قم شرحی راجع ببهائی‌ها نگاشته که شاه نیتش این دو جمله است.

دولت ایران موفق شده است جلوی کوشش و اقدامات مقامات غیر مسئول مذهبی را که میخواهند در سیاست دخالت کنند بگیرد. سپس میگوید: از این گذشته دولت ایران مصمم است که حقوق اقلیتهای مذهبی را حفظ کند و جلوی روحانیون را که میخواهند تسلط از دست رفته را با تهدید حقوق اقلیتهای مذهبی بدست آورند بگیرد.

اولا دنیا میداند که قبل از هر کس مقامات انتظامی دولت در مقام اشغال مراکز فساد بهائیها در تهران و ولایات بر آمد زیرا که وجود این فرقه را مضر باساس استقلال تشخیص داده بودند و باز دنیا میداند که مقامات روحانی و عملیات دولت و مقامات مسئول را در این مورد تایید کردند و بتأیید دولت تلگرافات بیشمار و طومارهای مفصل از طرف طبقات مسلمین بمقامات عالیه تسلیم گردید. اینکه تایمز نوشته است (مقامات انتظامی در همه جا آماده مبارزه با شورشهائی بودند که انتظار میرفت علیه بهائی‌ها از طرف دسته‌های مذهبی صورت بگیرد.) مقامات انتظامی هیچگاه چنین پیش‌بینی نکرده بودند بلکه این روزنامه تایمز و آتش افروزان اختلاف در شرق بوده‌اند که باین انتظار نشسته و خوشبختانه تیر امیدشان بسنگ خورده است.

قسمت دیگر که بفرقه بهائی لباس مذهب پوشانیده و گفته است دولت ایران مصمم است الی آخر ...

خود جناب مستطاب مدیر تایمز بهتر از ما میداند که بهائیت مذهب نیست زیرا که این سرطان را خود آنها ایجاد کرده و بجان ایران و مذهب تشیع انداختند خود مدیر تایمز و نویسندگان تایمز بخوبی واقفند که صد و چند سال پیش انتلیجت سرویس انگلستان بچه منظوری فتنه باب و بهاء را در ایران برانگیخت و چگونه سیاست خارجی الهام دهنده بمبعوثین از طرف خود بودند و باقتضای زمان برای شاگردان مکتب شیطنت خود کتب کلاسیک تهیه میکردند حالا برای بهره‌برداری کسوت مذهبی بآنها پوشانیده و آنها را جزء اقلیت‌های مذهبی میشمارد.

اما با حلوا حلوا دهان شیرین نمی‌شود و این دکانی که در برابر اسلام بر ضرر اسلام از طرف انگلیسیها باز شده هر کالائی در آن بریزند چهره نمی‌شود.

نیم قرن پیش که قانون اساسی ما نوشته شد همین فرقه گمراه در ایران بودند و با سابقه نیم قرنی به پشیزی ارزش نداشتند. در قانون اساسی ما غیر از دیانت اسلام و مذهب جعفری سه اقلیت مذهبی ریشه‌دار را برسمیت شناخت که افراد هر یک از آنها در برخورداری از قوانین و مقررات با مسلمین برابرند مخصوصا کلیه مسلمین و مقامات روحانی نیز روی قواعد اسلامی و احترام قوانین کشوری همواره رعایت جانب آنها را کرده و می‌کنند ولی فرقه بهائی که یک جمعیت تخریبی سیاسی است از جرگه مذاهب خارجست اگر سیاست شما مقتضی شد که فردا یکعده گاوپرستان هند را بایران سوق دهید با ساختن چند (گاوخانه) بقول خودتان یک (اقلیت مذهبی دیگر بسازید هرگز کسی زیر بار این نیرنگ شما نخواهد رفت قانون اساسی ما سه اقلیت بیشتر نشناخته و رژیم کشور ما را شما و دنیا برسمیت شناخته‌اید خواهش می‌کنیم دست از تحریک بردارید.

اما راجع بروحانیون که گفته‌اند (تسلط از دست رفته را) خود میدانید که روحانیون ایران با تبلیغ احکام دیانت اسلام بر قلوب مردم مسلطند و جز این کاری نداشته‌اند که چیزی را یافته باشند که آنرا از دست بدهند همچنانکه در حادثه اخیر بهائیها همین تشکیلات روحانیت بود که مراقب افکار و روش جامعه بوده با مقامات انتظامی همکاری صمیمانه داشته‌اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]