[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] استقلال

[تاریخ:] ۵ مرداد ۵۸

شماره: سوم

 

بمباران گنبد مطهر آستان قدس رضوی

در اوایل محرم سال ۱۳۰۳ هجری قمری عساکر و قوای روس با توپ و قورخانه شیپور و طبل‌زنان همه روزه وارد مشهد مقدس شدند تا چند روز همین قسم بود و جمعیت زیادی وارد شدند با افسرها و صاحب منصب‌هایشان و در ارک، منزل میکردند. رکن‌الدوله رسماً از آنها پذیرائی میکرد (رکن‌الدوله والی خراسان بود) کنسول روس اظهار میکرد ما این عده از قشون را برای حفظ رعیت خود وارد کرده‌ایم. چون فهمید که رؤسا و اشراف با او ضدیت ندارند لذا یوسف خان هراتی را واداشت که در نزدیکی قبرستان مجلسی ترتیب داد و اظهار میکرد که ما مشروطه نمی‌خواهیم (آن دورانی پس از پیروزی مشروطه خواهان و فرار محمدعلیشاه به روسیه بود) و احمدشاه را به سلطنت نمی‌شناسیم بلکه سلطان ما ایرانی‌ها محمدعلی شاه است و جمعی از مردمان ساده و بی‌خبر را دور خود جمع کرد و چند روز بعد سید محمد یزدی طالب الحق و نایب علی‌اکبر هم به همین مقصود مجلسی در نوقان ترتیب دادند و طالب الحق نطق می‌کرد که دمکراتی ما بابی هستند، نظمیه و عدلیه و مالیه و سایر اداره‌ها را ما نمی‌خواهیم و تمام اهل ادارات بابی و کافرند!

کم‌کم مجلسشان قوت گرفت، طالب الحق و نایب علی‌اکبر با اتباعشان آمدند به مسجد گوهرشاد و یوسف خان با اتباعش آمدند به صحن جدید منزل نمودند.

طالب الحق روزها به منبر می‌رفت، می‌گفت: مردم نترسید، مقصود ما آنست که محمدعلی شاه را می‌خواهیم که با او دست بیعت بدهیم، فریاد می‌زد: مردم هوشیار باشید که دین و مذهب را بابی‌ها بردند!

کم‌کم عده‌شان زیاد شد، یوسف خان در صحن جدید حجره بالا سر حوض انبار منزل کرده بود، طالب الحق در حجره بالای کفشداری مسجد، تفنگدارها هم در میان مسجد و صحن و بازار متفرق بودند، در اوایل ماه ربیع‌الاول الواطها و اوباشها اطراف یوسف خان جمع شدند و او را "سردار" می‌گفتند، او هم سه پایۀ در میان صحن گذارده مقصرین خود را شلاق میزد و متصل نوید میداد که محمدعلی شاه عنقریب بزیارت مشرف می‌شود، سالار الدوله با قشون فراوان به قوچان رسیده!

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]