[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] استخر

[شماره:]  ۹۹۰

[تاریخ:]  ۱۰ تیر ۱۳۲۵

صفحه ۳ - ستون ۳

 

دزد بگیر – بز بگیر

یریدون ان یطفئوا نورالله بافواههم و یأبی الله الا ان یتم نوره و لو کره الکافرون

چراغی را که ایزد بر فروزد

هر آنکس پف کند ریشش بسوزد

برادران ایمانی – کتاب دزد بگیر آیت‌الله فقید آقای حاج شیخ علی ابیوردی شیرازی اعلی‌الله‌ مقامه که در رد حزب ضاله باب و بهاء در رجب ۱۳۴۵ به طبع رسیده بود و در حقیقت شمشیر مسمومی بود که پیکر حریف را پاره پاره کرده و مشت بازی این حزب را تا ابدالآباد به نونهالان ایران ثابت نموده و دستبردی که در اخبار زده بودند دست دزدی آنها را قطع نموده اینک نظر باینکه این کتاب برای دانشمندان نیازمند به شارح و مفسری نبوده (لله دره لمصنفه) ولی برای نونهالان ایران که از علم برهان دورند لازم به شارحی بود فاضل ارجمند و دانشمند محترم حضرت مستطاب آقای شیخ محمد جعفر دادخواه شرحی بر آن اضافه کرده و بنام (بز بگیر شرح بر دزد بگیر) منتشر فرموده بدیهی است که برادران این کتاب شریف را نگاهداری کرده تا اینکه حزب باب و بهاء نتواند آنرا جمع‌آوری نماید و مانند طبع سابق کمیاب کرده چنانکه این نگارنده مدتی گردش و کاوش میکردم که یک جلد دزد بگیر بدست آورم و بعد از دو سال بزحمت بدست آوردم.

ولو تقول علینا بعض الاقاویل - لا خذنا منه بالیمین - ثم لقطنا [لقطعنا] منه الوتین

الحمدلله علی التوفیق

ابراهیم – معاونی

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]