[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آشفته

[تاریخ:] ۴ اردیبهشت ۱۳۳۶

[شماره:] ۱۵

 

یک نامه

طبق اطلاعی که خبرنگار ما بطور خصوصی بدست آورده، دو هفته پیش حضرت آیت‌اله بروجردی بدولت توصیه مینمایند که چون تهیه کننده نوشابه پپسی کولا یکنفر بهائی است از ورود این نوشابه ببازار جلوگیری بعمل آید. گویا راجع باین موضع، بعداً توضیحات کافی بحضرت آیت‌اله داده میشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]