[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آشفته

[شماره:] ۴۴

[تاریخ:] ۱۸ آبان ۱۳۳۴

 

عصر روز پنجشنبه هفته گذشته جشنی در فرمانداری نظامی برقرار بود که از چند جهت قابل توجه و جالب بود اولاً آنکه جشن تولد پیشوای اسلام بود، ثانیاً آنکه مجلس جشن در جائی تشکیل میشد که چندی قبل مرکز تبلیغات بهائیان بود. زیرا فرمانداری نظامی حالا بمحل سابق حظیرةالقدس منتقل شده ثالثاً کثرت جمعیت بیسابقه و جالب بود- باغ و چمنها و محوطه وسیع این مکان را دیده بودیم ولی سالون عظیم آنرا ندیده بودیم، بطور قطع بزرگترین سالونهای موجود تهران در همین مکان بنا شده، سالونی مدور و سه طبقه - بیشباهت باپراهای پاریس و شهرهای مهم اروپا نیست در حدود سه هزار نفر در صحن سالون و طبقات آن میتوانند بنشینند سن بزرگ و عریضی دارد آنشب تمام سالونها و صحن باغ و چمنها و جلوی خیابان پر از جمعیت بود. در بالای سالون دو عکس بزرگ از پیغمبر اسلام و حضرت علی (ع) نصب کرده بودند که هنوز هم در جای خود هستند و مجلس جشن تا ساعات هفت و هشت بعد از ظهر ادامه داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]