[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:]  آشفته

[شماره:]  ۱۵

[تاریخ:] ۲۹ فروردین ۱۳۳۴

 

چند خبر هم از «آژانک» بخوانید:

بر خلاف انتظار عده‌ای امسال ماه رمضان آقای فلسفی بمنبر نمیرود و این سکوت که بعد از چند سال سخنرانی مداوم صورت گرفته است در محافل مطلع با تفسيرات گوناگون روبرو شده، خوانندگان عزیز بخاطر دارند که سال گذشته آقای فلسفی علیه فرقه بهائی مبارزاتی را شروع کرد و امسال که سخنرانی مذهبی آقای فلسفی قطع شده بهائی‌ها قطع این برنامه را در اثر نفوذ خود میدانند.

خبرنگار ما از قول یکی از مقامات مطلع اطلاع میدهد که چون آقای فلسفی در مجلس ترحیم مرحوم عبدالصاحب صفائی خیلی تند صحبت کرد و از ناطقين و سخنورانی است که نمی توان او را کنترل کرد و در موقع انتخابات هم کشور بیش از هر چیز به آرامش احتیاج دارد روی این اصل با ادامه برنامه‌های مذهبی آقای فلسفی موافقت نشد. این را هم اضافه کنیم که آقای فلسفی صراحتاً اظهار داشت که اگر باو اجازه صحبت میداندد[ميدادند] دنباله بحث سال گذشته خود را گرفته و همان مسئله را تعقیب میکرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]