[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آشفته

[تاریخ:] ۱۳ مهر ماه ۱۳۳۴

[شماره:] ۳۹

 

مذهب بهائی

در نطقی که دالس وزیر امور خارجه امریکا هفته گذشته ایراد کرد گفت پنج مذهب بزرگ برای حفظ صلح دعا کردند و بعد از مذهب مسیحیت نام بهائیت را آورد، میگویند طرفداری صریح و علنی امریکا از مذهب بهائی پس از بروز سرو صدا انتشار شایعه - تضییق نسبت باین اقلیت در ایران زیادتر شده و گویا چند نفر از نزدیکان «شوقی ربانی» در دستگاه حکومت امریکا هم دخالت دارند.

حاشیه‌نویس، روزهائی که به رفقا میگفتم این سرو صداها ساختگی است و بنفع بهائیان است باور نمیکردند حالا بیایند و تماشا کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]