[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آشفته

[تاریخ:] سال ۱۳۳۴

دوره نهم

شماره:  ۱۸

صفحه: ۳

 

اطلاعات تازه از فعالیتهای شدید علیه بهائیها

علت عصبانیت شاهنشاه از مجلس چیست؟ نامه‌ایکه آقای علا بتهران فرستاده است

مسافرت شوارتسکف بتهران بچه منظوری انجام میگیرد؟ - پرونده انتخابات کرمان و مکاتبات دکتر بقائی با تهران - موافقین و مخالفین دولت در مجلس چه کسانی هستند؟ نحوِۀ مخالفت با دولت چیست؟ - آیا مجلس هیجدهم منحل خواهد شد؟ مذاکرات مجلس چگونه بنظر شاهنشاه میرسد؟

بررسی اخبار و شایعات هفته

شایعات اینهمه محافل سیاسی تهران بیشتر در اطراف چگونگی اشغال حضیرة‌القدس و سرکوبی فرقه بهائیان دور میزد. "اتحاد ملی" در این باره نوشته است:

قبل از ماه رمضان فعالیت دامنه داری در محافل مذهبی مشهود بود و با آغاز ماه مبارک و سخنرانی‌های مذهبی حقیقت امر معلوم شد زیرا کلیه وعاظ رسماً وارد مبارزه با بهائی شدند و سخنرانیهای آقای فلسفی از رادیو تهران و آقای شکوهیده از رادیوی نیروی هوائی و ذکر اینکه خطر بهائی‌ها از تودهایها زیاد است نشانه عزم راسخ محافل روحانی بود.

علی‌الخصوص در یکی دو هفته اخیر شایع گردید که بین تهران و قم شخصیت‌های مهم سیاسی رفت و آمد نموده و با حضرت آیة‌الله بروجردی ملاقات کرده‌اند و اکنون آشکار گردید که پیشوای مسلمین از مقامات مؤثر مملکت خواسته‌اند تا از فعالیت بهائیان جلوگیری شود.

آقای فلسفی در اینمورد میگفتند که این تقاضای حضرت آیة‌الله بروجردی خیلی صریح بوده و حتی پیغام دادند که صلاح نیست پزشک مخصوص اعلیحضرت همایونی پیرو مذهب بهائی باشد:

آقای فلسفی سپس افزودند این شخص بقدری متعصب است که چندی قبل وی جهت مسافرت بامریکا در التزام رکاب در نظر گرفته شده بود تا نرفت و از محفل بهائیها اجازه نگرفت از رفتن خودداری نمود و بد نیست که بدانید بهائیها اجازه رفتن به امریکا را ندارند حتی برای تحصیل.

تبلیغات متضاد

بیانات صریح و حملات تند آقای فلسفی در مسجد شاه که از فرستنده رادیو تهران هم پخش میشد بقدری تاثیر نمود که افکار و تبلیغات متضادی در کشور بوجود آورده بود و همه میپرسیدند نقشه چیست؟ و کار بسؤالات پی در پی شفاهی و کتبی از رادیو تهران و مطبوعات و جراید کشید - سخنرانی‌های آقای فلسفی همه روزه بمدت یکساعت از مسجد شاه پخش میشد و چون احتمال میرفت بیانات ایشان باعث تحریک متعصبین گردد. بدین منظور بتن [بین] وزیر کشور و آقای فلسفی ملاقاتهائی بعمل آمد و خواسته شد که ایشان مردم را بآرامش دعوت نمایند تا از طریق قانونی و رسمی مرکز بهائی‌ها بسته شود.

چند حادثه

با آنکه آقای فلسفی مردم را بسکوت دعوت میکرد ولی تأثیری در افراد متعصب مسلمان و بهائیان ننمود و در چند نقطه بیم تشنجاتی میرفت و گزارش این امر بمراکز انتظامی رسید تا اینکه در شب شنبه عده‌ای از افراد متعصب یکی از دستجات مذهبی بخیابان یوسف‌آباد رفته و قصد دخول به حظیرة‌القدس را داشته‌اند ولی دربان آنجا ممانعت مینماید.

از طرفی آقای فلسفی صریحاً از رادیو اعلام خطر کرد و گفت بهائیها قصد دارند در سال ۱۳۳۵ کودتا نمایند و مقدمات آنرا از حالا فراهم میکنند و بهائیها میگفتند که نقشه بهائی‌ کشی در کار است - دولت که مایل میباشد تسلط و قدرت خود را حفظ و امنیت را برقرار سازد دستور هشدار بقوای انتظامی داد و بتمام کشور بخشنامه شد که از تزلزل امنیت جلوگیری شود و بدنبال آن دستور داده شد شورای امنیت کشور در ساعت ۸:۳۰ صبح روز شنبه تشکیل یابد و بگزارش تشنجات حاصله و احتمالی رسیدگی شود و چون بستن حظیرة‌القدس مورد توجه و تمایل شدید محافل روحانی بود و طبقات دیگر هم با امضای طومارها از شخص اعلیحضرت همایونی بنام حفظ شعائر اسلامی و قانون اساسی این موضوع را تقاضا نموده‌اند لذا تصمیم گرفته میشود که مرکز بهائیان بوسیله فرمانداری نظامی اشغال و انحلال سازمان حظیرة‌القدس اعلام گردد و

 

[سند ناتمام]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]