[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آشفته

[تاریخ:] ۲۲ آذر ۱۳۳۴

[شماره:] ۴۹

[صفحه:] ۲

 

مسائل سیاسی – نفوذ سیاسی

همه از سیاست دم میزنند و صدی نود و نه مردم بوئی از سیاست نبرده‌اند – آیا فقط نخست وزیرها واجب القتل بودند. و آیا...

مثل مریضی که اطبا در تشخیص مرضش عاجز شده و هر کدام نظریه‌ی خاصی دارند و مریض هم در بستر افتاده و ناله میکند، درست مثل یک چنین مریضی پشت میز پایه کوتاه اطاقم چنباتمه نشسته بودم و بسیاست خارجی مملکت فکر میکردم و عقلم بهیچ کجا دست نمیداد که والده آقا مصطفی مثل همیشه از در وارد شد ولی بر خلاف همیشه با یک زبان چربو نرم احوالم را پرسید...

... والده آقا مصطفی فکری کرده گفت صبح اون خانومه اینجا بود... خانومه میگفت مملکت ما دچار سیاست روس و انگلیس و امریکا شده و هر کدام ازین سه سیاست کارها و عکس العمل هائی دارند که ما از آنها سر درنمی‌آوریم...

... من شعور و فهم درک مسائل سیاسی را ندارم نه اگر حقیقتش را بخواهی من معتقدم که صدی نود و نه رجال درجه یک ما امور سیاسی را بقدر یک طفل دبستانی نمیدانند...

... حالا بقول تو من برای تو یک مثال روشن و زنده میزنم تا ببینی که حق با من است و ما نمیتوانیم مسائل سیاسی را درک کنیم...

... گفتم:

لابد تو هم مثل دیگران شنیده ای که میگویند فراماسون و دین سازی و مخصوصا پایه‌گذاری بهائی گری را بانگلیسها نسبت میدهند و تو هم مثل دیگران قبول داری که چند صد سال است انگلیسها در مملکت ما نفوذ دارند... پس ظاهراً باید قبول کنیم که بهائی‌ها را انگلیسها حمایت میکنند و وقتی این را قبول کردیم اگر دیدیم یکمرتبه در مملکت علیه بهائی‌ها سر و صدا راه افتاد باید فکر کنیم این سر و صدا از سیاست مخالف که یا امریکا یا روس باید باشد آب میخورد و چون ظاهراً اینطور فهمیده‌ایم که روسها فعلا اینجا نفوذی ندارند و بعکس امریکائیها بما کمک‌ها میکنند این فکر برایمان میآید که لابد امریکائی ها در مقابل کمک‌هائی که میکنند خواسته‌اند باطناً ایادی سیاست مخالف خودشان را از بین بردارند اینست که مستقیم و غیرمستقیم اسباب جور میشود و علیه بهائی‌ها سر و صدا راه میافتد.! آنوقت بعد از چند روز یکمرتبه می‌بینیم این سر و صدا میخوابد حالا خوب فکر کن ببین علت پیدایش سر و صدا و علت آن جنب و جوشها و بعد علت این خاموشی را پیدا کنی.

والده آقا مصطفی فکری کرده گفت اینکه چیزی نیست – اگر آن مقدمات صحیح باشه آنوقت باین نتیجه میرسیم که سیاست امریکا خواست بهائی‌ها را از بین بردارد و سیاست حریف آنها چربید و جلوگیری کرد و نگذاشت...

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]