[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آرزو

[تاریخ:] ۲۲ فروردین

[شماره:] ۱۴

 

به فتوای حضرت آیت‌الله بروجردی

مصرف پپسی‌کولا رسماً تحریم گردید چون مؤسس تشکیلات پپسی‌کولا بهائی است

این دستور بیشتر جنبه مذهبی دارد

مردم قم از خرید و فروش پپسی‌کولا امتناع نمودند

بطوریکه خبرنگار ما اطلاع می‌دهد حضرت آیت‌الله بروجردی مصرف پپسی‌کولا را تحریم کرده‌اند و از دیروز در شهرستان قم بدستور حضرت آیت‌الله مردم از خرید و فروش پپسی‌کولا خودداری کرده‌اند.

بطوریکه تحقیق کرده‌ایم چون مؤسس تشکیلات پپسی‌کولا آقای ثابت پاسال بهائی می‌باشد این دستور بیشتر جنبه مذهبی داشته و در محافل مذهبی تأثیر مطلوبی بخشیده است.

آتش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]