[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ارژنگ

[تاریخ:] ۲۷ فروردین ۱۳۳۴

[شماره:] ۴۷

 

چرا فلسفی بمنبر نمیرود

تفسیر بهائیان در اینمورد چیست؟

برخلاف انتظار عده‌ای امسال ماه رمضان فلسفی بمنبر نمیرود و در این سکوت که بعد از چند سال سخنرانی مداوم صورت گرفته است در محافل مطلع با تفسیرات گوناگون روبرو شده، خوانندگان عزیز بخاطر دارند که سال گذشته فلسفی علیه فرقه بهائی مبارزاتی را شروع کرد امسال که سخنرانی مذهبی فلسفی قطع شده است بهایی‌ها قطع این برنامه را در اثر نفوذ خود میدانند.

خبرنگار ما از قول یکی از مقامات مطلع اطلاع میدهد که چون فلسفی در مجلس ترحیم مرحوم عبدالصاحب صفائی خیلی تند صحبت کرد و از ناطقین و سخنورانی است که نمی‌توان او را کنترل کرد و در موقع انتخابات هم کشور بیش ازهر چیز به آرامش احتیاج دارد روی این اصل با ادامه برنامه‌های مذهبی فلسفی موافقت نشد این را هم اضافه کنیم که فلسفی صراحتاً اظهار داشت که اگر باو اجازه صحبت میدادند دنباله بحث سال گذشته خود را گرفته و همان مسئله را تعقیب میکرد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]