[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ارژنگ

[شماره:] ۷۲

[تاریخ:] ۲۵ ارديبهشت ۱۳۳۴

 

نطق فلسفی

در همان روزی که آقای فلسفی نطق خود را بر علیه بهائیها آغاز کرد قرار شده بود که مجمع بهائیها را اشغال کنند یعنی قرار بوده پس از ساعت دو بعد از ظهر که آقای فلسفی نطق خود را در مسجد سلطانی خاتمه داد. از مردم دعوت کند که برای اشغال حضیرةالقدس حرکت کنند و چون این موضوع سبب بلوا میگردید فرمانداری نظامی تهران که همیشه گوش بزنگ حوادث میباشد. صبح زود حضیرةالقدس را اشغال کرد و باین ترتیب مانع اقدامات آنها شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]