[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اراده آسیا

[تاریخ:] ۸ مهرماه ۱۳۳۴

[شماره:] ۱۲۶

 

آیا پپسی کولا موجب بیماری سرطان است. پپسی کولا و فرامین مقدس اسلام در پیرو خبر هفته قبل دائر بر اینکه پپسی کولا از نظر شرع مقدس اسلام بواسطه آنکه بدست کفار تهیه شده و صاحب آن بهائی میباشد و بعلاوه بواسطه دارا بودن مرفین انسان را معتاد میسازد حرام است اینک اطلاع حاصل شد که این نوشابه خطرناک در ایجاد بیماری کشنده سرطان نیز تأثیر فراوان دارد کسانی که پپسی کولا می‌نوشند پس از مدتی بمرض سرطان دچار خواهند شد.

اکنون وظیفه وزارت بهداری است که در این مورد تحقیق کرده و اطلاع صحیحی در این باره منتشر سازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]