[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] رسالت

[تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۶۵]

 

توطئه کودتا توسط بهائی ها در اوگاندا

لندن – واحد مرکزی خبر:

بنا بر گزارش مطبوعات انگلیسی دولت اوگاندا یک شبکه از بهائی ها را که قصد سرنگونی دولت (موسووینی) در کامپالا را داشتند کشف و رهبران شبکه را دستگیر کرده است.

به گزارش رسانه های انگلیسی دستگیرشدگان ۱۲ نفر بوده اند و روز چهارشنبه در جریان یک زد و خورد مسلحانه دستگیر شده اند.

دولت موسووینی اعلام کرده است دستگیرشدگان قصد سرنگونی دولت یازده ماهه او را داشته اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]