[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] آهنگ سیاسی - روزنامه مستقل سیاسی و اجتماعی

[تاریخ:] شنبه ۱۶ دیماه ۱۳۵۷

[شماره:] ششم

 

پشت

آندروتی [آندرو ویتلی] هم به فرقه ضاله پیوست

چشم دوستداران و گردانندگان "بی بی سی لندن روشن! در آذر ماه گذشته "اندروتی [آندرو ویتلی]" "نماینده" بی بی سی لندن در تهران، طی مراسمی در حضور "اقدسی" نامی، که از گردانندگان محفل روحانی بهائی در آبادان است، به" آئین بهائی"گرویده است جالب اینجاست، که ایشان در مراسم "تعميد" خود گفته است: من سالهای پیش، و وقتی در انگلستان بودم، با "دین شما" تقرب داشتم، و اینک نیز مفتخرم، به آن تشرف حاصل نموده‌ام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]