[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] بنیاد مطالعاتی روشنگر

[تاریخ:] ٢٨ مهر ١٣٩٨

 

نوبت پاییز فصلنامه «روشنا» منتشر شد

هشتاد و دومین شماره از فصلنامه تخصصی فرق و ادیان (روشنا) منتشر شد و در دسترس مخاطبان قرار گرفت. در این شماره از نشریه روشنا، بررسی یکی از چالش‌برانگیزترین و در عین‌حال، مهم‌ترین مقولات حوزه فرق و ادیان،‌ یعنی «قانون ضدفرقه» در قالب یک پرونده ویژه (فرقه‌ها در میزان)، در دستورکار قرار گرفته‌است.

در سایر بخش‌های فصلنامه نیز مجموعه‌ای از مصاحبه‌ها، مقالات، گزارش‌ها و یادداشت‌های تحلیلی در باب بهائیت،‌ انجمن‌حجتیه، تصوف، فرق نوظهور و مسیحیت‌تبشیری با در نظر گرفتن مسائل روز، ارائه شده‌. تلاش بر آن بوده تا در این شماره از فصلنامه نیز در راستای مراعات تنوع ساختاری- محتوایی، ازقالب‌های متنوع و تازه در حوزه طراحی و نگارش بهره گرفته شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]