روح‌الله  بهرامشاهی

متولد ١٣١٢ در راحت آباد، تفت، فارس

در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۶۳ در یزد اعدام شد

 

روح‌الله بهرامشاهی در یک خانوادۀ بهائی متولد شد.  تا کلاس هفت در ایران درس خواند، سپس به همراه چند جوان به پاکستان و سپس به هند رفت.  در هند در مغازۀ یکی از بهائیان بمبی مشغول به کار شد.  برای تشکیل اولین محفل روحانی محلی[۱] دهکده‌ای به نام الله‌آباد به این دهکده مهاجرت کرد.  پس از مدتی به ایران بازگشت و در سال ١٣٣٧ ازدواج کرد. یک سال بعد با همسرش به هند رفتند و در بمبی مستقر شدند.  در آنجا در رشته بازرگانی لیسانس گرفت و سپس به ایران بازگشت. بعد از بازگشت در یزد زندگی می‌کرد و در آنجا عضو هیئت مساعدین[۲] بود. در سال ۱۳۶۰ به عضویت محفل روحانی یزد انتخاب شد.

در روز ٢٨ اردیبهشت ۱۳۶۲ بازداشت شد و پس از حدود دو سال زندان، در روز ۶ اسفند ۱۳۶۳ اعدام شد.  جسدش را با آداب بهائی در گورستان بهائی یزد به خاک سپردند.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

 

[۱]  محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.

  [۲] مساعدین: اعضای هیئت‌های معاونت، افرادی را با عنوان مساعد انتصاب می‌کنند تا آن‌ها را در انجام وظایفشان در سطح محلی کمک کنند. هیئت معاونت: افرادی که با تصمیم هیئت مشاورین قاره‌ای برای دوره‌ای پنج‌ساله انتصاب می‌شوند و در حیطه فعالیتشان که معمولاً شامل نواحی کوچک‌تر در یک کشور است، به تشویق افراد و تحکیم جوامع بهائی می‌کوشند.  معاونین در ارتباط با محافل روحانی محلی نقش مشورتی دارند.