[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] مشرق نیوز

[تاریخ:] ٣١ فروردین ١٣٩٩

 

روایت سردار جلالی درباره آزمایشگاه های آمریکایی

...

ممنوعیت انتقال داده های ژنتیک از سال ٩۵

آنچه مسلم است می توانیم از طریق علم ژنتیک هم سلامت ارتقا داده شود هم می‌توان سلامت انسان تهدید شود. بنابراین اطلاعات ژنتیک کشورها مردم، مسئولین و رهبران کشورها و بقیه دارای طبقه‌بندی و ارزش بالایی است و نباید اجازه داده به بدون رعایت ضوابط و الزامات در اختیار دیگران قرار گیرد.

سردار جلالی تصریح کرد: برای مثال در طرح ژنوم ایرانیان که برخی هنرمندان و شبکه های بهایی نیز در آن مشارکت داشتند و برخی مراکز داخلی کشور مانند مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و مراکز غربالگری ژنتیک نیز با غفلت و در قالب همکاری‌های علمی و پژوهشی با مطامع علمی و انگیزه‌های پژوهشی همکاری‌هایی را با آنها شروع کرده بودند متوجه شدیم که هدف اصلی آنها سرقت اطلاعات ژنتیکی کشور در مقایس کلان بوده است.

سردار جلالی تصریح کرد: سال ٩۵ در جلسه‌ای با کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با موضوع مباحث مربوط به پدافند زیستی، این موارد را مطرح کردیم و اعضای کمسیونی نیز به ما اصرار کردند که چارچوب قانونی آن مشخص شود. ما در این زمینه پژوهش‌هایی با همکاری دانشگاهیان انجام دادیم که منتهی به تدوین یک آئین‌نامه شد که در آن الزامات و باید و نبایدها کاملا طرح شده و به تصویب رسید و این موضوع از طریق سلسله مراتب قانونی به مراجع ذیربط اعلام شده است. در حال حاضر نیز چنانچه انتقالی خارج از مجوز و چارچوب‌های آئین‌نامه بخواهد انجام شود خلاف قانون است و اگر در سطح گسترده باشد امنیت ملی را تحت تاثر قرار می‌دهد.

...

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]