[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

کمیسیون حقوق بشر اسلامی

[اسم سازمان به انگلیسی]

بسمه تعالی

تاریخ: ۲۹ شهریور ۷۵

شماره: ۷۵ /۱۱۹۷۹ /ح ب

پیوست: -----

 

معاونت محترم دادگاه انقلاب شیراز

برادر ارجمند جناب آقای دُرجی

با سلام

احتراماً پیرو مذاکرات تلفنی مورخه ۲۸ شهریور ۷۵ فاکس نامه به شماره ۷۵ /۱۱۹۷۸ ح ب مورخه ۲۸ شهریور ۷۵ و همچنین مذاکرات تلفنی روز پنج‌شنبه ۲۹ شهریور ۷۵ در خصوص آقای علی حبیبی به شماره شناسنامه [حذف شده] و خانم سکینه حق‌دوست به شماره شناسنامه [حذف شده] که در وضعیت خاصی بسر می‌برند فرمودید روز شنبه به دادگاه انقلاب شیراز مراجعه نمایند بدینوسیله نامبردگان را کتباً خدمتتان معرفی نموده، مستدعی است در اسرع وقت نسبت به صحت ‌و سقم اظهاراتشان مبنی بر بی‌گناه بودن و یا وجود تشابه اسمی مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه اقدامات خود را به کمیسیون اعلام فرمایید تا در صورت صحت، مشکل آنها نیز حل شود.

دبیرخانه کمیسیون حقوق بشر اسلامی

[امضا]

[مهر رسمی] کمیسیون حقوق بشر اسلامی

 

آدرس: تهران [آدرس]

 

[مهر] منطقه پستی ۱۵ تهران

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]