[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

۱۵ مهر ۶۰

 

در تاریخ ۵ مهر ۶۰ طبق حکم واصله از دادستان انقلاب قم کلیّۀ وسایل آقای فریدیان که در منزل آقای کاظم روا گذاشته بودند تحویل اینجانب مهدی دنیابین گردید و اموال را ما بین روابط عمومی سپاه و ستاد همیاری امور جنگزدگان تقسیم شد.

 

مهدی دنیابین

[امضا]

 ۱۵ مهر ۶۰

عضو [ناخوانا] سپاه‌ پاسداران انقلاب

[مهر رسمی]

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قم قسمت بهداری

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]