[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ۱۳/[۴]/ ۱۳۶۳

شماره: ۱۲۵۷۵

(سری گ)

 

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شهرداری تهران

بهشت‌زهرا (ع)

 

[مهر ناخوانا]

 

مبلغ مندرج در جدول زیر آقای کثیری بابت دفن دریافت و به بستانکار حساب شماره ۹۱۰۰۲ سازمان گورستان‌های تهران نزد بانک ملی بهشت‌زهرا منظور گردید.

 

بانک ملی ایران

باجه بهشت‌زهرا

 

[یادداشت دستنویسی شماره در پایین صفحه]

[ناخوانا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]