[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ ١٢  اردیبهشت ۶۳

پیوست ندارد

 

بسمه تعالی

موضوع: تحویل کارنامه تحصیلی و مدارک تحصیلی

بدینوسیله گواهی میشود که وسایل مورد نیاز اینجانبان خانواده [ناخوانا] دکتر عنایت ا [الله] تشکر که شامل مدارک تحصیلی مربوط به افسانه تشکر هست کلّاً تحویل اینجانبان افسانه تشکر و سلطان تشکر شد. لازم به تذکر است که مدارک مذکور از اول ابتدائی تا دیپلم میباشد و مدارک ثبت‌نام دانشگاه است.

تحویل دهنده

علی

[امضا]

١٢  اردیبهشت ۶۳

والسلام

مورخه ١٢  اردیبهشت ۶۳

تحویل گیرنده

سلطان تشکر

[امضا]

افسانه تشکر

[امضا]

در پرونده شد.

١٣  اردیبهشت ۶۳

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]