رستم ورجاوندی

متولد ٩ آذر ۱۲۹۶ در مریم‌آباد، یزد

در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۶۳ در زندان تهران درگذشت

 

پس از پایان دورۀ دبستان، پدرش او را برای کارآموزی نزد یکی از اقوام فرستاد که در تهران مغازه داشت. پس از تکمیل نظام‌وظیفه، مغازۀ پارچه‌فروشی باز کرد. در سال ١٣٣٧ برای ترویج آئین بهائی به ساری مهاجرت کرد و دو سال بعد به تهران بازگشت.

در روز ٩ مهر ۱۳۶۲ همسرش بازداشت شد. خود او موقع بازداشت همسرش در منزل نبود. سه روز بعد که به شهربانی رفت، او هم بازداشت شد. ابتدا در سلول انفرادی بود و سخت او را زده بودند. بعد به زندان قصر منتقل شد. یک ماه بعد، همسرش را نیز به همان زندان منتقل کردند. در زندان به شدت بیمار شد و آسم شدید داشت. در روز ۲۴ شهریورماه۱۳۶۳ در زندان درگذشت. جسدش با حضور خانواده و طبق آداب بهائی به خاک سپرده شد. به همسرش اجازۀ دادند در مراسم تشیع جنازه شرکت کند، و یک هفته پس از درگذشت رستم ورجاوندی آزاد شد.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)