[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] رجا نیوز

[تاریخ:] ۱٨ اسفند ۱۳۹۰

 

فقط یک بهایی می تواند اینگونه وطن فروش باشد

گزارش مفصل خبرنگار بی بی سی فارسی از ناو هواپیمابر یواس اس آراهام لینکلن با هدف نشان دادن قدرت آمریکا آنقدر منزجر کننده بود که تاثیرات رپرتاژ بی بی سی برای نیروی دریایی آمریکا را معکوس کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ وطن امروز در مطلبی با عنوان "فقط یک بهایی می تواند اینگونه وطن فروش باشد" نوشت: حضور کسری ناجی خبرنگار بهایی بی بی سی فارسی در ناو هواپیمابر یواس اس آبراهام لینکلن هنگام خروج از تنگه هرمز و پخش گزارش آن از بی بی سی فارسی بازتاب بسیار منفی ای در میان بینندگان این شبکه تلویزیونی داشته است.

آنها معتقدند این اقدام ضد ایرانی آن هم به این شکل علنی و رسوا، تنها از یک بهایی بر می آید....

اما گزارش مفصل کسری ناجی از ناو هواپیمابر یواس اس آراهام لینکلن هنگام خروج از تنگه هرمز با هدف نشان دادن قدرت آمریکا در حالیکه خبرنگار روی عرشه ناو آمریکایی رو به ایران ایستاده، آنقدر منزجر کننده بود که تاثیرات رپرتاژ بی بی سی برای نیروی دریایی آمریکا را معکوس کرد.

شاید اگر یک خبرنگار آمریکایی این گزارش را تهیه کرده بود اینقدر منزجر کننده نمی بود اما اینکه چگونه یک ایرانی بتواند در ازای پول چنین کاری را انجام دهد باید گفت: تعجب نکنید یک بهایی می تواند اینگونه وطن فروش باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]