[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] رھپویان ھدایت

[تاریخ:] ٢٠ مهر ١٣٩٩

 

راه اندازی کلاس های موسیقی توسط مهره های فرقه ضاله بهائیت

تشکیلات فرقه ضاله بهائیت برای کتمان ماهیت جاسوسی مهره های خود به دنبال پوششی می باشد و از این رو سعی دارد تا آنان را به عنوان مربی موسیقی معرفی کند.

در یکی از شهرهای شمالی کشور مهره های این فرقه ضاله به فعالیت در حوزه موسیقی پرداخته تا با این حربه سبقه ای برای خود بتراشند و در اصل، فعالیت های فرقه ای خود را نیز دنبال کنند.

در این شیوه بهائیان خودرا به عنوان مربیان موسیقی و امثالهم معرفی کرده و پس از ارتباط با افراد، در صدد جذب آنان بر می آیند. در شبکه ای که بهائیان در پوشش آموزش موسیقی راه اندازی کرده بودند یکی از مهره های مبلغ این فرقه به نام ف.ک به منطقه مذکور سفر کرده و به بررسی شرایط آن منطقه برای ترویج بهائیت پرداخته است.

سفر ف.ک به این منطقه خود دلیلی است که نشان می دهد جمیع فعالیت های مهره های فرقه ضاله بهائیت با اهداف فرقه ای و جاسوسی همراه است چراکه اموری مانند موسیقی و هنر به هیچ عنوان برای این طیف ارزشی ندارد. در حقیقت در ساختار فرقه ضاله بهائیت حب به وطن و به تبع آن موسیقی وطنی امری زشت!!! پنداشته شده و از این رو بهائیان طبق دستورات فرقه ای شان هیچگاه نمی توانند داعیه دغدغه هنری داشته باشند.

در پیام های بیت العدل واقع در اسرائیل بهائیان، مکرر به این مسئله تاکید شده که اعضا باید با تشکیل جمع هایی با پوشش های گوناگون درصدد جامعه سازی فرقه ای برآیند که با این وصف هدف تمام فعالیت های مهره های این فرقه مشخص می گردد.

تشکیلات فرقه ضاله بهائیت تمرکز خود را بر طرحی که آن را جامعه سازی می نامد، قرار داده و در این هدف از ابزار قرار دادن هر چیزی از جمله هنر ابائی ندارد.

رسانه های فرقه ضاله بهائیت در خصوص طرح جامعه سازی پیام هایی را منتشر کرده اند که بخشی کوچکی از آن عینا نقل می گردد: در دهکده ها و محله های شهری است که می توان به صورتی متمرکزتر روابطی را که باید در یک "جامعه" واقعی باشد ایجاد نمود.. کلاسهای اطفال، گروههای نوجوانان، جلسات دعا و حلقه های مطالعه در این محیط ها می توانند قویتر شکل و تداوم پذیرند. همچنین در این محیطهای کوچک محلی به راحتی می توان پروژه های مختلفی از اقدام جمعی در زمینه های بهداشت، محیط زیست و ... راه اندازی نمود.

این پیام نشان می دهد نه تنها موسیقی و هنر بلکه هرچیزی که بتواند ابزاری برای ترویج مبانی فرقه ای و جاسوسی قرار گیرد برای تشکیلات بهائیت اهمیت پیدا می کند. جالب است که امروزه علی رغم اینگونه پیام ها یا به عبارت دقیق تر بازی های تشکیلاتی، بهائیان نتوانسته اند در فریب و جذب افراد موفقیتی حاصل کنند و از این رو روند این فرقه در مسیر زوال کامل قرار دارد.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]