رحمت‌الله  وجدانی

متولد ١٣٠٧ در بندرعباس

در تاریخ ٩ شهریور ۱۳۶۴ در بندرعباس تیرباران شد

 

رحمت‌الله وجدانی در یک خانوادۀ بهائی متولد شد. پس از تکمیل دورۀ دبستان و دبیرستان وارد دانشکدۀ تربیت معلم شد و سپس به استخدام وزارت آموزش و پرورش در آمد. در سراسر زندگی بسیار در معرض آزار و تبعیض بود و بارها از شغلی به شغل منتقل شد. در تبلیغ آئین بهائی بسیار فعال بود. پسرش، فرامرز وجدانی نیز در تیر ۱۳۵۱ به همراه دو جوان بهائی دیگر در فیلیپین به دست متعصبین دینی به قتل رسید.

رحمت‌الله وجدانی در ٢ مرداد ۱۳۶۳ بازداشت و در بندرعباس زندانی شد. پس از چند ماه او را به زندان اوین بردند اما بعد دوباره به بندرعباس برگرداندند. در زندان او را سخت شکنجه کرده بودند.  در روز ٩ شهریور ۱۳۶۴ تیرباران شد. جسدش با حضور خانواده و بر طبق آداب بهائی به خاک سپرده شد.

 

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)