[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره: ۳۷۰۰

تاریخ: ۷ اسفند  ۱۳۶۷

پیوست.

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

[آرم]

دادسرای انقلاب اسلامی کازرون

ریاست محترم اداره آبیاری کازرون

سلام علیکم

پیرو شماره ۳۲۷۶ مورخ ۲۲ آذر ۱۳۶۶ چون طبق حکم شماره ۳۴۴۶ مورخ ۱۲آذر ۱۳۶۷ دادگاه انقلاب اسلامی

 استان فارس (شیراز) از کلیه اموال آقای علی‌اکبر روحانی رفع توقیف بعمل آمده و اموال وی تحویل نامبرده شده

 است لذا به پیوست اصل پروانه حفر چاه و بهره‌برداری چاه تلمبه نامبرده که بنام این دادستانی صادر شده است ارسال

 میگردد دستور فرمائید پروانه فوق به نامبرده منتقل شود %

 معاونت دادسرای انقلاب اسلامی کازرون

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]