[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[برای وضوح بیشتر فقط بخشها و نامهایی که مربوط به افراد بهائی است ذکر شده است]

[سند ابلاغیه رسمی دادستانی انقلاب اسلامی تهران در مورد ابلاغ رفع ممنوعیت معامله افراد]

 

...- ۶۲ / م /۴۱۹۱۶ – ۱۷ اسفند ۶۸ پیرو نامه شماره ۲۵۹۷ /۶۲ /۳۰ – ۳ مرداد ۶۲ ممنوع المعامله بودن خانم ملوک خادم فرزند موسی بلحاظ صدور حکم و اجرای آن رفع میگردد.

دادستان انقلاب اسلامی تهران

 

...-٨ برگ فتوکپی نامه شماره ٩٠٤٩ – ٣٣٨٠٣ – ۱۶۴۵۳ – ۲۸۸۷۶ – ۴۱۹۱۶ – ١٣٠٩ – ۲۶۳۹۸ – ٢٧٣٢١ دادسرای انقلاب جهت اطلاع و ارسال بواحدهای ثبتی و دفاتر آن منطقه بپیوست ایفا میگردد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۲۰۳۶۲/۵ – ٢٨ اسفند ۱۳۶۸ رونوشت جهت اقدام قانونی بواحد ثبتی و دفاتر اسناد رسمی ارسال میگردد.

از طرف مدیرکل ثبت منطقه تهران

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]