[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشور

شهربانی کشور

 

(تلفن:)

شماره

تاریخ

پیوست

 

 

از: اداره تشخیص هویت (دایره انگشت‌نگاری)

به: ریاست محترم دادسرای تهران

در باره: [ناخوانا] رضا رفیعی فرزند اسکندر شناسنامه [حذف شده] تهران متولد ۱۳۴۲

 

نامبرده بالا از این اداره تقاضای برگه عدم سوء‌پیشینه نموده به اتهام‌های ذیل دارای پیشینه کیفری می‌باشد خواهشمند است دستور فرمائید در این مورد اقدام لازم معمول دارند%

۱-اتهام: همکاری با جاسوسان صهیونیسم قرار ۶۲/ م/ ۳۱۵۹۷ - ۳ مرداد ۶۲ دادسرای انقلاب اسلامی مرکز

۲- اتهام: بهائی و ارتباط با جاسوسان اسرائیل قرار ۶۳/م/۳۲۵۵۱ - ۱۶ اردیبهشت ۶۳ دادسرای انقلاب اسلامی مرکز.

 

رئیس اداره تشخیص هویت سرهنگ [نجاتی]

از سوی: سرهنگ بهزادی

[امضا]

 

[یادداشت در پایین صفحه]

قربانت گردم:

این سواد مربوط به یاران ۱۲ است و جهت ضبط در آرشیو و وقایع اتفاقیه ارسال داشته‌اند. ۱۰/۲۳

 

دوست گرامی:

برای اطلاع جنابعالی ۸-۱۱

 

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

۹۱۸/۱۴ - ۱۷ دی ۶۴

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]