[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

باسمه تعالی

 

ریاست محترم شعبه اول دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده شماره ۹۳۱۳۶۹ مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ موضوع شکایت خانم ترانه قیامی به طرفیت سازمان سنجش آموزش کشور به استحضار می‌رساند طبق بند ۳ از [ناخوانا] مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به شماره ۱۳۲۷ /م /ش مورخ ۶ اسفند ۱۳۶۹ شاکیه محترمه شرایط و ضوابط تحصیل در دانشگاه‌های کشور را ندارند و فاقد صلاحیت عمومی شناخته شده‌اند.

[امضا]

نجف رضازاده نماینده حقوقی

سازمان سنجش آموزش کشور

۷ شهریور ۱۳۹۴

 

[یادداشت دستنویسی زیر نامه:]

بسمه تعالی

دفتر ثبت به پیوست سابقه [ناخوانا]

رئیس [ناخوانا]

[امضا]

۷ شهریور ۱۳۹۴

 

[مهر رسمی:]

ورود به دفتر اندیکاتور شعبه اول دیوان عدالت اداری

شماره: ۲۳۱۲

تاریخ: ۷ شهریور ۱۳۹۴

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]